Marias Kunskapskälla
Utbildar och handleder i personcentrerad demensvård Mindre stress. Mer samvaro. Bättre kommunikation.


Validationsmetoden -
En Nyckel till Personcentrerad Kommunikation

Mötet är avgörande i ditt arbete med personer med kognitiv sjukdom. Validationsmetoden erbjuder det bekräftande förhållningssättet som är ett oumbärligt verktyg inom vården för att främja personens livskvalitet och välbefinnande.  

Nu har du möjlighet att delta på halvdagars utbildning i Validationsmetoden online!
Målet med utbildningen är att du ska utveckla din tidigare kunskap, och ...
- få inspiration i hur du kan utveckla ett bekräftande förhållningssätt
- förbättra dina kommunikationsfärdigheter  
- förbättra din förmåga att skapa trygga möten.
- Få ökad förståelse för hur du kan förebygga BPSD problematik
- Få ökad förståelse för vikten av aktivitet och hur du lättare stimulerar till aktivitet. 


Utbildningar

Vill du lära dig mer om Validationsmetoden?
Jag har både introduktioner och certifierande utbildningar i Validationsmetoden.

Jag erbjuder även skräddarsydda utbildningar om demens och bemötande av personer med demens


Handledning

Behöver dina medarbetare handledning i personcentrerad demensvård?
Jag utgår från grundförhållningssättet i Validationsmetoden när jag handleder

Online utbildning

Nu har jag planerat in tider för onlineutbildning i Validationsmetoden. Du har 4 datum att välja mellan:
Datum 24/4 eller 29/5 kl: 08.00-12.00 fokus:  fördjupning i att minska utmanande beteende
Datum: 25/4 eller 30/5 kl: 08.00- 12.00 fokus: fördjupning om att stimulera till aktivitet