Introduktion i Validationsmetoden online

image

Select a Schedule

All slots for this schedule have been booked now. Try another one.

Utvärdering från en deltagare:
"Jag hade förut en låga tänd gällande demenssjukdomar och tyckte att det var oerhört intressant. Den lågan slocknade tyvärr, förmodligen p.g.a. att jag inte riktigt visste hur jag skulle hantera vissa situationer. Efter 2 förmiddagar med dig är lågan och intresset med igen och verktygslådan tyngre. Tack Maria! " 

HUR stoppar jag att en person tar till våld eller blir utåtagerande på annat sätt?

Jag får ofta frågor om hur man ska STOPPA ett utmanande beteende. Jag anser att all personal som arbetar inom vården av personer med kognitiv sjukdom bör ha kunskap om hur man ska FÖREBYGGA ett utmanande beteende.

Att möta känslan och behovet hos en person med kognitiv sjukdom är en utmaning men också en nödvändighet. Genom att lyssna och använda ett bekräftande förhållningssätt skapar du en trygg miljö. Detta lägger grunden för att personen ska känna tillit och våga berätta om sina tankar och känslor. Det är en viktig del i en personcentrerad vård.  
Nu har du möjlighet att få lära dig mer genom en komprimerad introduktion i Validationsmetoden! 

 • Under onlineutbildningen kommer du:
 • Få ökad förståelse för vilka svårigheter en person med kognitiv sjukdom kan ha
 • Förbättra dina kommunikationsfärdigheter
 • Förbättra din förmåga att skapa trygga möten.
 • Få ökad förståelse för vad som kan ligga bakom BPSD problematik och hur du kan förebygga dem.

Utbildningens innehåll:

 • Kognitiva förluster vid demens och hur det kan påverka personen
 • Vem var Naomi Feil?
 • Vad är Validationsmetoden?
 • Teoretiska utgångspunkter
 • Personcentrerat förhållningssätt
 • De fyra faserna och dess kännetecken
 • Hur du kommunicerar bekräftande

Praktisk information

Datum: 29/5 kl: 08.00-12.00 (fokus:  fördjupning i att minska utmanande beteende)
Datum: 25/4 eller 30/5 kl: 08.00- 12.00 (fokus: fördjupning om att stimulera till aktivitet)
 
Pris privatperson: 995:- /person (inkl. moms)
Pris organisation: 995:-/person (exkl. moms) Betalning: med kort eller faktura

Avbokning: Anmälan är bindande. Vid förhinder kan deltagarplatsen överlåtas till en kollega. Vid avbokning senast 14 dagar före onlineutbildningen debiteras 300 kronor. Därefter fullt pris. Maria förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 7 dagar innan. Anmälan: här på sidan eller maila mig
Sista anmälningsdag: 1 dag innan utbildningen Mail: mariahedmanholmblad@gmail.com 

Utvärdering från en deltagare:
”Var en mycket bra och givande utbildning i Validation. Jag har fått mer kunskap om hur jag ska förhålla mig med personer som har demens, för att de ska ha det bra och må bra” 

Att skapa en trygg miljö

Under onlineutbildningen i Validationsmetoden kommer du att få insikter i hur ett personcentrerat förhållningssätt kan stärka personens livskvalitet och välbefinnande, samt lära dig betydelsen av ett professionellt bemötande gentemot personer med kognitiv sjukdom. Forskning visar att aggressivt och depressivt beteende kan vara ett tecken på att personen inte trivs. En person med kognitiv sjukdom har ett lika stort behov som oss andra av närhet, tröst, trygghet och av att få känna sig betydelsefull och delaktig i olika sammanhang.
Det psykosociala klimatet har därför större betydelse för trivseln än den fysiska miljön.
I en personcentrerad omvårdnad ska du prioritera att skapa en god relation till personen och försöka förstå dennes syn på världen, tolka beteenden och symtom ur personens perspektiv.

Att skapa trygga möten
Mötet är helt centralt i ditt arbete med personer med kognitiv sjukdom. Det handlar om att i varje enskilt möte se människan och de förutsättningar som påverkar individens situation.
Hur kan du i ditt arbete bidra till att mötet blir tryggt och bevara individens integritet och självbestämmande?

Att gå i den andres skor – ett möte av empati

Hur kan jag göra när Karin är förvirrad och tror att någon vill skada henne?
Vad säger jag till Sten som är på väg till sitt arbete?  
Eller Vivan som väntar på att barnen kommer hem från skolan?  
När vi går in med empati i mötet och möter personen i dennes verklighet och lyssnar på och respekterar det personen säger, känner personen sig sedd.
Detta skapar trygghet och tillit och gör att personen blir lugnare. Det tar inte längre tid och den personen får behålla sin värdighet. Validationsmetoden är en personcentrerad kommunikationsmetod, med tekniker att möta personer i alla stadier.  
Metoden är utarbetad av Naomi Feil för personer med Alzheimers sjukdom och bygger på humanistisk psykologi 

Live Webinar Pricing

 • Onlineutbildning 29 maj
 • 995 SEK

  Säkra din plats!
 • Fokus: Fördjupad kunskap att förebygga utmanande beteende
 • Vad är Validation?
 • Teoretiska utgångspunkter
 • Grundförhållningssättet
 • De fyra faserna och dess utmärkande kännetecken
 • Kommunicera bekräftande
 •  
 • Onlineutbildning 30 maj
 • 995 SEK

  Säkra din plats!
 • Fokus: Fördjupad kunskap att stimulera till aktivitet
 • Vad är Validation?
 • Teoretiska utgångspunkter
 • Grundförhållningssättet
 • De fyra faserna och dess utmärkande kännetecken
 • Kommunicera bekräftande
 •