Integritetspolicy

1. ANSVAR ÖVER UPPGIFTER SOM SAMLAS IN
För Maria Hedman Holmblad (680724-6688) är Maria Hedman Holmblad ansvarig för insamlandet av personuppgifter.  
Kontaktas på 076-130 77 48, via mejl: mariahedmanholmblad@gmail.com eller
post:  Maria Hedman Holmblad
Bryggargatan 9
693 31 Degerfors 

2. RÄTTSLIG GRUND FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Maria Hedman Holmblad lagrar personuppgifter i enlighet med nedan nämnda lagar och regler. Det innebär att vi har en rättslig förpliktelse att lagra vissa personuppgifter.  
Bokföringslagen (7 kap. 2 § BFL) ställer krav på arkivering av räkenskapsinformation i sju år. Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer krav på arkivering av dokumentation i minst fem år och högst tio år. (OBS – 7 § Besked om att personuppgifter behandlas enligt 4 kap. 2, 3 eller 6 § och om att sådana uppgifter lagras enligt 3 eller 4 § får inte lämnas ut till den registrerade) Branschstandarden Svensk standard för redovisningstjänster, REKO, ställer krav på arkivering av dokumentation av redovisningen i tio år, vilket motsvarar preskriptionstiden i skadeståndsärenden. Dessutom använder vi oss av samtycke och avtal som rättslig grund för registrering av personuppgifter.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande:

3. VID KÖP AV VÅRA TJÄNSTER:
För- och efternamn, Personnummer, Adress, Mailadress, Telefonnummer.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera vår tjänst till dig och för bokföringslagen. Vi får de uppgifterna personligen från dig när du genomför ett köp på vår hemsida. Dina uppgifter sparas hos vår betalleverantör Stripe. Dina uppgifter sparas i 10 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos oss. 

4. VID NEDLADDNING AV GRATISPRODUKTER:
Vi sparar namn och mailadress hos vår mailleverantör Mailerlite eller New Zenler för utskick av gratisprodukter som i sin tur används till informationsmail och kampanjer. De uppgifterna fyller du själv i och samtycker till när du anmäler dig. Du kan sedan när du vill med ett enkelt klick avsluta utskicken från oss. 

5. I KURSER & MEDLEMSKAP:
Ditt namn och mailadress finns även registrerad i våra kursportaler New Zenler då det är din inloggning till den kurs eller medlemskap som du har köpt. Betalar du kursen via vår kursportal så lämnar du även dina betaluppgifter till vår säkra betalningsleverantör Stripe.
Vi sparar inspelade gruppsamtal för att du ska kunna gå tillbaka och lyssna om du har missat ett gruppsamtal. De samtalen sparas så länge de är aktuella, sedan raderas dem. Samtalen sparas på kurssidan.

6. PÅ WEBSIDAN:
Vi sparar referensutlåtande som text, bild eller video av kunder som har givit ett skriftligt godkännande. De sparas tills vi ersätter dem med nya eller tills vår referens vill att de ska tas bort. 

7. COOKIES
Webbplatsen använder cookies för att ge dig tillgång till olika funktioner på webbplatsen, förbättra din användarupplevelse och för att följa upp webbplatsens besökstrafik.  
Cookies utgörs av små textfiler som innehåller data som lagras på besökarens dator. Till och från efterfrågar webbplatsen data från de cookies du har lagrade på sin dator. Vi använder även spårnings- och analysverktyg som hanteras av tredje part, där de i enlighet med GDPR är ansvariga för insamlandet av informationen.  
Om du vill undvika att cookies används kan du via inställningar i webbläsarens säkerhetsalternativ under sekretessinställningar ändra så att webbläsaren inte tar emot några cookies alls, eller så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Du har även möjlighet att via din webbläsare acceptera enbart sessions-cookies samt att avlägsna tidigare lagrade cookies. Om du väljer att inte acceptera cookies kommer du tyvärr inte att kunna använda vitala funktioner på vår webbplats, som exempelvis inloggning och betalningar via webbplatsen. 

9. TA DEL AV DINA REGISTRERADE UPPGIFTER
Du kan när du vill begära att få ta del av den data vi har om dig i våra register och hur dina uppgifter används. Vi kommer då att ge dig en utskrift av dina personuppgifter i pdf-format. Om informationen som är registrerad är felaktig har du rätt till rättelse. Du har även rätt att be att återkalla ditt samtycke och få din information borttagen (med undantag för personuppgifter som berörs av ovan nämnda lagar). Kontakta oss via mariahedmanholmblad@gmail.com med ditt ärende.  Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att sluta samla in eller behandla dina personuppgifter. Det kan hända att vi då kanske inte kan tillhandahålla avtalade produkter eller tjänster till dig, och du kan inte hålla oss ansvariga för det. 

Uppdaterad 2022-02-10