Introduktion i Validationsmetoden

Vill du veta HUR du kan utveckla dina möten med personer kognitiv sjukdom?

Att möta känslan och behovet hos en person med kognitiv sjukdom är en utmaning men också en nödvändighet. Genom att lyssna och använda ett bekräftande förhållningssätt skapar du en trygg miljö. Detta lägger grunden för att personen ska känna tillit och våga berätta om sina tankar och känslor. Det är en viktig del i en personcentrerad vård.

Under en introduktionsdag kommer du:
förbättra dina kommunikationsfärdigheter  
förbättra din förmåga att skapa trygga möten.
Få ökad förståelse för vad som kan ligga bakom BPSD problematik och hur du kan förebygga dem. 

Att skapa en trygg miljö

Genom Introduktion i Validationsmetoden kommer du att få insikter i hur ett personcentrerat förhållningssätt kan stärka personens livskvalitet och välbefinnande, samt lära dig betydelsen av ett professionellt bemötande gentemot personer med kognitiv sjukdom.
Forskning visar att aggressivt och depressivt beteende kan vara ett tecken på att personen inte trivs. En person med kognitiv sjukdom har ett lika stort behov som oss andra av närhet, tröst, trygghet och av att få känna sig betydelsefull och delaktig i olika sammanhang. Det psykosociala klimatet har därför större betydelse för trivseln än den fysiska miljön. I en personcentrerad omvårdnad ska du prioritera att skapa en god relation till personen och försöka förstå dennes syn på världen, tolka beteenden och symtom ur personens perspektiv.  
Detta kommer du få veta mer om under dagen

Att skapa trygga möten

Mötet är helt centralt i ditt arbete med personer med kognitiv sjukdom. Det handlar om att i varje enskilt möte se människan och de förutsättningar som påverkar individens situation.
Hur kan du i ditt arbete bidra till att mötet blir tryggt och bevara individens integritet och självbestämmande?


Att gå i den andres skor – ett möte av empati
Hur kan jag göra när Karin är förvirrad och tror att någon vill skada henne?
Vad säger jag till Sten som är på väg till sitt arbete? 

Eller Vivan som väntar på att barnen kommer hem från skolan? 
När vi går in med empati i mötet och möter personen i dennes verklighet och lyssnar på och respekterar det personen säger, känner personen sig sedd. Detta skapar trygghet och tillit och gör att personen blir lugnare. Det tar inte längre tid och den personen får behålla sin värdighet. Validationsmetoden är en personcentrerad kommunikationsmetod, med tekniker att möta personer i alla stadier. 
Metoden är utarbetad av Naomi Feil för personer med Alzheimers sjukdom och bygger på humanistisk psykologi

Utbildningens innehåll:
- Vem var Naomi Feil?
- Vad är Validationsmetoden?
- Teoretiska utgångspunkter  
- Personcentrerat förhållningssätt
- De fyra faserna och hur du dess kännetecken
- Grundläggande icke-verbala och verbala kommunikationstekniker  
- Hur du kommunicerar bekräftande

Utvärdering från en deltagare:
"Jag hade förut en låga tänd gällande demenssjukdomar och tyckte att det var oerhört intressant. Den lågan slocknade tyvärr, förmodligen p.g.a. att jag inte riktigt visste hur jag skulle hantera vissa situationer. Efter 2 förmiddagar med dig är lågan och intresset med igen och verktygslådan tyngre. Tack Maria! "

Utvärdering från en deltagare:
”Var en mycket bra och givande utbildning i Validation. Jag har fått mer kunskap om hur jag ska förhålla mig med personer som har demens, för att de ska ha det bra och må bra”

Praktisk information 

Målet med dagen är att du ska utveckla din tidigare kunskap, och ...
- få inspiration i hur du kan utveckla en öppen attityd gentemot personer med kognitiv sjukdom och deras verklighet
- förbättra dina kommunikationsfärdigheter  
- förbättra din förmåga att skapa trygga möten.
- Få ökad förståelse för vad som kan ligga bakom BPSD problematik

Teori blandas med exempel, diskussioner och övningar


Kontaktuppgifter:
Mail: mariahedmanholmblad@gmail.com


Datum: 6 mars eller 24 april 2024 (9:00 - 16:00)  
Adress: Folkets Hus,
Medborgargatan 11,  Degerfors
Pris privatperson: 1195:- /person (inkl. moms, lunch, kaffe)
Pris organisation: 1195:-/person (exkl. moms)
Betalning: med kort eller faktura
Avbokning: Anmälan är bindande. Vid förhinder kan deltagarplatsen överlåtas till en kollega. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kronor. Därefter fullt pris. Maria förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 14 dagar innan.
Anmälan: här på sidan eller maila mig
Sista anmälningsdag: 25 februari resp. 14 april
Antal platser: 20/tillfälle

Maria Holmblad

Jag heter Maria Hedman Holmblad och har många års erfarenhet som demenssjuksköterska. I dag är jag certifierad Validationslärare och brinner för att sprida kunskap om demenssjukdomarna och att ge redskap i vardagen till anhöriga och personal inom demensvården. Efter att ha drivit utvecklingsprojekt och handlett och utbildat både anhöriga och personal i många år, sitter jag på stor kunskap om hur du kan utveckla din förmåga att kommunicera med och möta personer med demens.  Jag har även haft demenssjukdom i familjen. Både min mamma och svärfar hade demenssjukdom och båda avled under 2022. 

Jag vet exakt vilka svårigheter man kan möta i kontakten med personer som har demens, både som personal och anhörig. Både det som är helt fantastiskt roligt och de svåra situationerna. Vill du ha någon som hjälper dig att utveckla dina möten med en person som har demens? Jag har kunskapen och metoderna för att hjälpa både verksamheter och dig som är anhörig. 

Jag vill hjälpa dig till Mindre stress - mer samvaro - bättre kommunikation!


Course Pricing

  • Introduktion 24 april
  • 1495 SEK

    boka här
  • Heldags introduktion
  • Kaffe f.m + em
  • Lunch
  •