Går det att förebygga Utmanande beteende med Validation?

Hur kan jag göra när Karin är förvirrad och
tror att någon vill skada henne?


 Upptäck kraften i Validation! Delta i mitt lunchseminarium där vi kommer att utforska hur Validationsmetoden kan användas för att förebygga och hantera utmanande beteenden hos personer med demens. Speciellt fokus riktas mot situationer där individen upplever förvirring och oro, och hur du kan stödja dem på bästa sätt.

Registrera dig kostnadsfritt och utveckla din förståelse för att effektivt
hantera utmanande beteenden och skapa en bättre vårdmiljö.

 Alla som är med live kommer få en bonus, en Alla hjärtansdag present!

Wednesday, 14 February 2024
11:55 AM CET

Live Webinar Session has ended now.

Använda validationsmetoden för att möta ilska eller oro hos person med demens 

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid demenssjukdom (sk BPSD) används ofta för att hänvisa till handlingar, ord eller beteenden som man säger att 80–90% av personer som har demenssjukdom någon gång drabbas av. I omvårdnadsforskning kallar en del detta för REAKTIVT BETEENDE istället. Det beror på att detta oftast är en naturlig reaktion på något negativt, frustrerande eller förvirrande som händer i den sociala och fysiska miljön.
Under Lunchseminariet får du veta mer om:

  • Vad som kan utlösa ilska och oro hos personer med demens.
  • Hur grundläggande mänskliga behov och känslor påverkar interaktionen.
  • Effektiv kommunikation för att förebygga och möta utmanande beteende.

Jag som håller i lunchseminariet heter Maria Hedman Holmblad och är certifierad Validationslärare. Jag har 20 års erfarenhet av att arbeta utifrån metoden i mitt dagliga arbete som demenssjuksköterska.

Jag utbildar och handleder vårdpersonal i personcentrerad demensvård.
Jag har även översatt Boken ”V/F Validation - Feimetoden: hur man hjälper desorienterade äldre-äldre”, som kom ut 2022. 

Vad är Validationsmetoden?

Validation är en metod som utvecklats av Naomi Feil för att kommunicera med och hjälpa desorienterade mycket gamla personer (dvs personer som har demenssjukdom). Det är en personcentrerad metod som hjälper till att minska stress och öka livskvalitet och glädje hos den desorienterade personen. Validation kan användas av anhöriga och vårdpersonal. Forskning visar att vårdpersonal som går grundutbildningen i Validationsmetoden ökade sin yrkeskompetens. Detta visade sig i att personalen: 

• blev bättre på att bemöta utåtagerande beteende
• strävade efter en närmare djupare och mer empatisk relation
• strävade efter att basera vården på personernas livshistoria och personliga behov
• kände sig mindre stressad
• upplevde ökad arbetstillfredsställelse, motivation, kompetens och  självförtroende vilket bidrar till ett större välbefinnande