De 3 vanligaste misstagen du bör undvika i en personcentrerad demensvård

Tycker du att det är svårt att förstå orsaken bakom oro och att kommunicera med personer som har kognitiv sjukdom?


 Det finns utbildningar som kan ge dina medarbetare de redskapen! 

Wednesday, 03 May 2023
12:00 PM CEST

Live Webinar Session has ended now.

De 3 vanligaste misstagen du bör undvika i en personcentrerad omvårdnad 

I år är det 20 år sedan jag blev certifierad Validationsarbetare. Jag har använt förhållningssättet i Validationsmetoden i mitt dagliga arbete genom åren. Under ca 10 år har jag även utbildat och handlett i metoden. Många hör även av sig till mig via meddelanden på olika sätt. Det som kommer upp både vid handledning och i de olika meddelandena är svårigheter med personer som uppvisar sk BPSD symtom (eller reaktivt beteende som jag kallar det). Väldigt ofta beror dessa beteenden på något av de tre misstagen som jag kommer ta upp under lunchseminariet
Detta är för dig som: 

  • Är enhetschef för en enhet där det bor personer som har kognitiv sjukdom/demenssjukdom
  • Reflekterar över möten med personer med kognitiv sjukdom och vill lära dig mer om personcentrerad omvårdnad
  • Tycker det är svårt att kommunicera med en person som har kognitiv sjukdom

Maria Hedman Holmblad är certifierad Validationslärare och har 20 års erfarenhet av att arbeta utifrån metoden i sitt dagliga arbete som demenssjuksköterska.

Maria utbildar och handleder vårdpersonal i personcentrerad demensvård.
Hon har även översatt Boken ”V/F Validation - Feimetoden: hur man hjälper desorienterade äldre-äldre”, som kom ut 2022. 

Vad är Validationsmetoden?

Validation är en metod som utvecklats av Naomi Feil för att kommunicera med och hjälpa desorienterade mycket gamla personer (dvs personer som har demenssjukdom). Det är en personcentrerad metod som hjälper till att minska stress och öka livskvalitet och glädje hos den desorienterade personen. Validation kan användas av anhöriga och vårdpersonal. Forskning visar att vårdpersonal som går grundutbildningen i Validationsmetoden ökade sin yrkeskompetens. Detta visade sig i att personalen: 

• blev bättre på att bemöta utåtagerande beteende
• strävade efter en närmare djupare och mer empatisk relation
• strävade efter att basera vården på personernas livshistoria och personliga behov
• kände sig mindre stressad
• upplevde ökad arbetstillfredsställelse, motivation, kompetens och  självförtroende vilket bidrar till ett större välbefinnande